Võõrkeeleõpetajate Liidu üldkoosolek

1. juunil osales EPÕS Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraldatud üldkoosolekul ning koolituspäeval – keelte laadal. Saime osa inspiratsioonikoolitusest ning erinevatest töötubadest ja õpikeskustest, mis keskendusid viiele suuremale teemavaldkonnale: lõimitud aine-ja võõrkeeleõpetus; tehisintellekti integreerimine keeleõppesse; lihtsaid võtteid õppijate motiveerimiseks, loovuse ja kriitilise mõtlemise arendamiseks; uuenduslikud meetodid ja keeleõppe materjalid (sh digikeskkonnas); projektõpe ja võõrkeelealased projektid. EPÕS-i poolt andsid oma panuse Aleksandra Ljalikova ja Irina Rayner, kes organiseerisid õpikeskuse teemal Projektõpe ja autentsed allikad keeleõppes. Oli tegus ja inspireeriv päev.