Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu üldkoosolek ja piirkondlik koolituspäev

Mai lõpus osales EPÕS-i väike delegatsioon Pärnus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu üldkoosolekul ning piirkondlikul koolituspäeval Pärnu Koidula Gümnaasiumis. EVÕL-i üldkoosolekul 26. mail kinnitati majandusaasta aruanne ning valiti uus juhatus, kuhu EPÕS-i esindajana kuulub nüüdsest Madis Olspert. 27. mai koolituspäeval esines Aleksandra Ljalikova ettekandega « Keeletehnoloogiast ja tehisintellektist võõrkeeleõpetajatele », tutvusime Chat GPT võimalustega Karola Velbergi eestvedamisel ning kuulasime ja mõtlesime kaasa Hanno Saksaga andmekaitse ja küberturbe teemadel. Päeva lõpetas Merike Saar, kes tutvustas paari keeleõppeks sobivat veebikeskkonda (Nearpod & Forgetnot). Oli tihe ja toimekas üritus.